Normy społeczne w poezji Güntera Kunerta

Normy społeczne a mentalność osoby starszej w poezji Güntera Kunerta „Der alte Mann spricht mit seiner Seele”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 22.06.2020-Tłumaczenie-i-opracowanie-Ada-Jadwiga-Matysiak.jpg

ADA JADWIGA MATYSIAK − teolog, pedagog − terapeuta, surdopedagog i germanista, tłumacz. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Dziennikarz OSPP, członek Stowarzyszenia imienia Romana Brandstaettera. Debiut literacki w almanachu pt. „Nie w moim imieniu” (1991). Autorka bajki „Wyspa Krasnoludków” oraz „Wyspa krasnoludków. Poradnik dla katechetów”. Opublikowała tomiki wierszy pt. ”Moje drogi dróżki, ścieżki. Wiersze 1991-2009” i „Wyboistą drogą pod prąd” oraz książkę dla dzieci  „Nasza paczka”. Przetłumaczyła na język niemiecki „Antologię poezji polskiej Jak podanie ręki” oraz tom wierszy Aresa Chadzinikolau „Rasta mówi”. Pomieszczona w kilkunastu almanachach i antologiach. Krytyk literacki. Redaktor miesięcznika „Chrystus Król”. Otrzymała Nagrodę Dziennikarską Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Translatorską Statuetkę Hermesa. Członkini Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.