KILKA SŁÓW O POMYŚLE.

Fundacja Literacka „Jak podanie ręki” powstała 1 grudnia 2016 roku, powołana i ustanowiona przez założycielkę oraz fundatorkę Danutę Bartosz.

Wśród 16. zadań określonych w statucie Fundacji jest między innymi twórczość i działalność nawiązująca do humanitarnych tradycji przesłania nieżyjącej pisarki Aleksandry Mierzyńskiej – byłej członkini Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, która wyrażając troskę o stan kultury, przekazała swój majątek na rzecz kontynuacji tradycji i wszechstronnego wsparcia w promocji współczesnej literatury polskiej i czytelnictwa oraz animację interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i wydawniczych. Wartości te stanowią główny przedmiot starań i pracy Fundacji.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza Wielkopolska i współpracujące z regionem Wielkopolski państwa świata. Bazą działalności Fundacji jest współpraca ze Związkiem Literatów Polskich, środowiskami Stowarzyszenia ESŚT EKOART i Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków, Stowarzyszenia
Nauczycieli Języka Niemieckiego, nauczycielami akademickimi UAM i innymi środowiskami twórczymi w Wielkopolsce.

Wydarzenia artystyczne
Fundacja, wykorzystując doświadczenie współpracujących z nią twórców, od wielu lat prowadzi wszechstronną działalność kulturalno – literacką, która werbalizuje się w różnorodnych formach: organizuje tematyczne warsztaty popularyzujące literaturę i edukację artystyczną wśród dzieci i młodzieży, wspierając i promując twórczość młodych debiutów, a także dorobku artystycznego twórców wywodzących się ze środowisk senioralnych. Realizując cykle spotkań literackich w szkołach, organizuje spotkania autorskie z twórcami, panele dyskusyjne, warsztaty literackie, prowadzi konkursy artystyczne – w tym konkurs pięknego czytania, slamy oraz sytuacyjne i okolicznościowe happeningi.

W zakresie międzynarodowym Fundacja bierze udział w zorganizowaniu konferencji poetyckich, na które corocznie zaprasza artystów i literatów z całego świata.W ubiegłym roku w 3. Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Poznaniu,Kaliszu, Russowie i Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyło 60 poetów, w tym 26 poetów zagranicznych: z Ukrainy, Rumunii, Czech, USA, Grecji, Włoch, Belgii, Wietnamu, Niemiec, Białorusi, Litwy. Poeci spotkali się z młodzieżą szkolną i akademicką na 102 lekcjach i warsztatach poetyckich.

Pierwsza Konferencja gościła szesnastoosobowy Chór im. Juliusza Zarębskiego z Żytomierza (Ukraina), pod batutą Jana Krasowskiego, który aktywnie uczestniczył w programie konferencji. Podczas międzynarodowych spotkań Fundacja promuje przede wszystkim polskich artystów. Przykładem może być koncert fortepianowy Małgorzaty Rusak czy poznańskiego muzyka i poety Aresa Chadzinikolau w Poznaniu, Gizałkach, Pile, Ostrowie Wielkopolskim (także w duecie z poznańską piosenkarką Eleni).

Literackim wydarzeniom artystycznym nierzadko towarzyszą wystawy oraz wykłady plastyczne. Fundacja gościła m.in. prof. Bohdana Cieślaka podczas gali w Sali Lubrańskiego UAM. Profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wygłosił wykład oraz zaprezentował pokaz multimedialny zatytułowany „Pomiędzy słowem a przestrzenią – dzieło literackie a scenografia teatralna”. Hubert Orłowski przedstawił wystawę „Wrastanie w Piątkowo”, Witold Zakrzewski zapoznał uczestników konferencji z przekazem swoich prac malarskich, Andrzej Hamera omawiał trudy współpracy słowa i obrazu m.in. w projektach okładek tomików poetyckich.

Ważnym obszarem wieloletniej działalności Fundacji jest nawiązywanie współpracy z mniejszymi ośrodkami kultury w Wielkopolsce w celu aktywizowania i promowania lokalnych twórców.W tym zakresie Fundacja już dzisiaj może poszczycić się dużymi osiągnięciami, na których nie zamierza poprzestać. Docieramy do najmniejszych zakątków
regionu. Poza miastami: Kalisz, Leszno, Piła, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Kostrzyn, Słupca, Szamotuły – byliśmy w Złotowie, Biniewie, Jeziorkach, Russowie, Cichowie, Gizałkach i w studiu muzycznym w Małoszkach oraz w Centrum
Kultury Tomice.

Jeśli chodzi o najciekawsze wydarzenia naszej działalności w terenie, trudno nie wspomnieć o Klubie Aforystów w Kaliszu, półkilometrowej „Drodze przemyśleń” autorstwa Pawła Buksalewicza w Cichowie, która składa się z zawieszonych na drzewach aforyzmów, kolejnych Memoriałach poświęconych nieżyjącym poetom z Gizałek np. Józefowi Swędrowskiemu czy Cezaremu Abramowiczowi oraz wielu koncertach poetycko-muzycznych, choćby
w wykonaniu Piotra i Anastazji Nowaków z Małoszek w gminie Krzykosy…

Internetowa witryna Wielkopolski Widnokrąg

Wielkopolski_Widnokrąg_Web_No1 (1)

W 2020 roku tradycyjna aktywność kulturalna Fundacji została zakłócona obecnością w Polsce i na świecie pandemii Covid 19. Z tego powodu wszelka działalność twórcza, w tym animacyjna wydarzeń edukacyjno-artystycznych z konieczności przeniosła się do sieci. Zaplanowana IV Międzynarodowa Konferencja Poetycka, w tym XVIII Aforystykon i VIII Zaduszki Poetyckie ze względów bezpieczeństwa w wymiarze rzeczywistym nie odbędą się. Konkurs pięknego czytania Lesen & Gehen i Komiks Aforyzmów, z uwagi na dużą frekwencję uczestników (250-300 osób) i planowany powrót uczniów do szkół, odbędzie się wirtualnie w Internecie. Już wcześniej, przed pandemią, zrodziła się myśl utworzenia interaktywnego miejsca współdziałania artystycznego, które w przyszłości może przyjąć różnorodne formy rozwoju.

W związku z trudami artystycznej współpracy w terenie, Fundacja zgłasza propozycję wirtualnej komunikacji
Wielkopolski Widnokrąg. Nie tworzymy kolejnej strony internetowej, korzystamy z miejsca w Internecie, które jest nam znane i z nami zaprzyjaźnione. Tam postaramy się nawiązać łączność z tymi, którzy chcą współdziałać twórczo,
by tworzyć piękno w Wielkopolsce.

Nad kształtem Wielkopolskiego Widnokręgu będzie czuwał zespół pomysłodawców projektu: Edyta Kulczak, Witold Zakrzewski i Danuta Bartosz.

Mam nadzieję, że kilkuletnie działania artystyczne Fundacji będą wspierane przez internetowe publikacje literackie, plastyczne i muzyczne we współpracy z ośrodkami kultury, galeriami, bibliotekami, szkołami i przedszkolami – oraz dzięki wymianie informacji, myśli, pomysłów, dokonań między powstającymi grupami czy indywidualnymi twórcami.
Kwartalnik Wielkopolski Widnokrąg jest nowym wyzwaniem, które pozwoli na rozwój działalności terenowych inicjatyw twórczych, wymianę informacji o dokonaniach artystycznych i kulturalnych wybranych mniejszych ośrodków Wielkopolski.
Współpraca regionalnych i lokalnych środowisk twórczych pozwoli na odkrycie osób utalentowanych i patronowanie ich twórczości, podniesie świadomość twórczą młodych artystów i artystów amatorów oraz podniesie rangę wydarzeń regionalnych i społeczne zainteresowanie sztuką w różnych ośrodkach regionalnych.

 

„Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od
tych wszystkich wypowiedzianych”

 Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli”

Danuta Bartosz

Prezes Fundacji literackiej Jak podanie ręki

 

Projekt „Wielkopolski Widnokrąg. Aktywizacja kulturalna mniejszych ośrodków Wielkopolski” współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego”.