WIELKOPOLSKI WIDNOKRĄG

Wielkopolski Widnokrąg No4Pobierz

Wielkopolski-Widnokrąg-No3-1 Pobierz

Wielkopolski Widnokrąg No2

Wielkopolski Widnokrąg No1

Fundacja zgłasza propozycję wirtualnej komunikacji Wielkopolski Widnokrąg. Nie tworzymy kolejnej strony internetowej, korzystamy z miejsca w Internecie, które jest nam znane i z nami zaprzyjaźnione. Tam postaramy się nawiązać łączność z tymi, którzy chcą współdziałać twórczo, by tworzyć piękno w Wielkopolsce. Nad kształtem Wielkopolskiego Widnokręgu czuwa zespół pomysłodawców projektu: Edyta Kulczak, Witold Zakrzewski i Danuta Bartosz. Mamy nadzieję, że kilkuletnie działania artystyczne
Fundacji będą wspierane przez internetowe publikacje literackie, plastyczne i muzyczne we współpracy z ośrodkami kultury, galeriami, bibliotekami, szkołami i przedszkolami – oraz dzięki wymianie informacji, myśli, pomysłów, dokonań między powstającymi grupami czy indywidualnymi twórcami.
Kwartalnik jest nowym wyzwaniem, które pozwoli na rozwój działalności terenowych inicjatyw twórczych, wymianę informacji o dokonaniach artystycznych i kulturalnych wybranych mniejszych ośrodków Wielkopolski. Współpraca regionalnych i lokalnych środowisk twórczych pozwoli na odkrycie osób utalentowanych i patronowanie ich twórczości, podniesie świadomość twórczą młodych artystów i artystów amatorów oraz rangę wydarzeń regionalnych. 
Projekt „Wielkopolski Widnokrąg. Aktywizacja kulturalna mniejszych ośrodków Wielkopolski” współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Redakcja kwartalnika: Edyta Kulczak, Danuta Bartosz, Witold Zakrzewski.

Projekt zadania „Wielkopolski widnokrąg. Aktywizacja kulturalna mniejszych ośrodków Wielkopolski” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego